https://vinhyllan.se/wp-content/themes/vinhyllan
Meny
Vinhyllan.se
  • Sök

Ekologiskt vin

Med en ekologisk vinodling vill man nå en förbättring av jorden i vingården och att mikrober, maskar och andra djur eller insekter som är till nytta för jordens välmående ska öka. I och med det så ökar också vinrankans hälsa och motståndskraft mot sjukdomar. Även en moralisk och långsiktig miljöaspekt finns naturligtvis, med tanke på miljö och hälsa.

Vad man inte får använda vid ekologisk odling är syntetiskt kemiska medel som:

Konstgödsel

Pesticider – bekämpningsmedel

Fungicider – svampmedel

Herbicider – ogräsmedel

I stället används:

Kompost som förbättrar jordens struktur och ökar biomassan

Cover crops innebär att man ”odlar” annat mellan raderna av vinrankor som förbättrar jordens struktur, ökar den biologiska mångfalden och att det dämpar ogräsets tillväxt. Några exempel på cover crops är bönor, havre, rajgräs och klöver.

Naturlig gödsel och naturligt kalciumkarbonat får användas för att behålla den naturliga balansen i jorden.

De här metoderna används också ofta i det jordbruk som kallas för hållbart för att dra ner så mycket som möjligt på användandet av syntetisk kemisk besprutning.

Som ekologisk odlare får man även använda naturliga kemiska ämnen som kopparsulfat och svavel, dock i mindre mängd än vid konventionell odling. Dessa ämnen används för att bespruta mot mjöldagg (oidium och mildiou). Det behöver besprutas ofta med dessa medel vilket innebär att det byggs upp en stor mängd koppar i jorden. Kopparen kan bli ett problem på lång sikt och många anser därför att om man skulle bespruta med syntetiska kemiska bekämpningsmedel istället, som varar längre och inte behöver användas så ofta, så skulle det vara ett bättre alternativ för den omgivande miljön i alla fall. En knivig fråga att ta ställning till i vingården.

Dessutom kan ekologiska odlare använda sig av naturliga fiender och ekosystemets mekanismer. För att försvara sig mot gråröta till exempel, kan införandet av en bakterie, Bacillus subtilis, vara super. Man penslar på bakterien på druvan vilket leder till att Botrytis sinera (en svampart) som orsakar gråröta får mindre utrymme på druvan och därmed mindre chans att utveckla gråröta. Även en teknik som kallas ”sexuell förvirring” används. Man sätter ut feromontaggar i vingården för att störa parningsmönstret hos insekter. Det leder till att populationen av insekterna minskar.

Att ge fladdermöss förutsättning att bo i vingården kan väl också ses som en metod för att odla ekologiskt. Experiment med fladdermöss i vingården startade för att få bukt med mal vid skördetid. Fladdermössen livnär sig på malen och man slipper bespruta. Flera andra djur är en tillgång för en ekologisk odlare. Några exempel är gäss, får, grisar och hönor som alla bidrar till jordens välmående plus att de äter skadedjur och insekter.

För att bli certifierad som ekologisk odlare konverterar man och odlar ekologiskt under 3 år. En certifiering innebär en extra kostnad som läggs till på produktionen av vin men det kan i och för sig vara en fördel i marknadsföring och försäljning av vinet. Beroende på marknaden och målgruppen man riktar in sig på. Några studier har visat att det blir en något mindre avkastning än vid konventionell odling och att kostnaden för arbetskraft kan öka men oavsett vilken kostnad som tillkommer så varierar den också beroende på var någonstans i världen vinodlingen finns.

Även reglerna för ekologisk odling varier beroende på var i världen man odlar vinrankorna. De flesta av de organisationer som certifierar för ekologisk odling har liknande regler men en del länder är striktare än andra. Inom Europa följs EU:s regler i grunden och sen kan det skilja sig något mellan länderna. Från och med 2012 har vi ”ekologiskt vin” i EU, där regleringen innefattar både odlingen och mängden tillsatser i själva framställningen av vinet. Innan 2012 var vinet ”framställt på ekologiskt odlade druvor” vilket idag inte är godkänt.

Den totala ekologiska odlingen inom Europa ligger strax över 10% idag och hela Europa har ca 85% av den totala ekologiska odlingen i världen (2020). Den snabbaste växande regionen är i Castilla-La-Mancha i Spanien, i skrivandets stund (2020). Där är klimatet torrt och hett vilket gör det lättare för konverteringen till ekologisk odling. Tilläggas bör att det finns många som odlar ekologiskt utan att certifiera sig som ekologiskt jordbruk av olika anledningar.

 

Publicerat: 2 november, 2020
Skrivet av: Carina Mian

Klicka för att dela på facebook

Klicka för att dela på twitter

Klicka för att dela på pinterest

Vinhyllan.se

Denna webbplats innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig till dig som fyllt 25 år. Om du går vidare intygar du att du är över 25 år.